Omdat een werknemer met ziekteverlof behoefte kan hebben aan ondersteuning en begeleiding op emotioneel, fysiek en professioneel vlak om in de beste omstandigheden naar het werk terug te keren, biedt WPO sociaal-professionele re-integratie aan voor werknemers die langdurig of middellang arbeidsongeschikt zijn:

  • Een brede waaier aan behandelde thema’s: chronische ziekte, chronische pijn, geestelijke gezondheid, ongevallen en trauma
  • Een holistische, multidisciplinaire en persoonlijke aanpak, gericht op de noden van de persoon
  • Een methodische aanpak die niet alleen gericht is op de ziekte, maar ook op het gedrag en op de sociale en professionele omgeving
  • Op vrijwillige basis en vertrouwelijk
  • Rapportage, advies en feedback
  • Concrete resultaten: 70% stopzetting van de vergoedingen, + 2/3 van de registraties resulteert in begeleiding, + 90% van de begunstigden vindt dat mensen in langdurige afwezigheid dit soort begeleiding moeten krijgen

De ondersteuningsprogramma’s worden door ons omkaderd en gecoördineerd. Hiervoor mobiliseren wij een uniek netwerk van specialisten die gericht zijn op vier assen van face-to-face ondersteuning:

Psychosociaal: Dankzij de expertise van ons psychosociaal netwerk (psychologen, psychotherapeuten, enz.) worden emotionele problemen die verband houden met de werkstopsituatie opgevolgd en kan de persoon zich aanpassen aan zijn nieuwe gezondheidstoestand. De werknemer krijgt vertrouwen in zijn vermogen om terug te keren naar het beroepsleven.

Professioneel: De professionele adviseurs (ergonomen, professionele adviseurs, arbeidspsychologen, bedrijfsadviseurs) verkennen en identificeren de professionele middelen die beschikbaar zijn voor de werknemer op basis van zijn nieuwe gezondheidstoestand. Zij dragen bij tot de mobilisatie van de actoren die betrokken zijn bij de voorbereiding op de terugkeer naar het werk.

Fysiek: Vanuit een fysiek traject aangepast aan de doelen en de fysieke grenzen van de verzekerde, dragen fysieke specialisten (zoals coaches gespecialiseerd in aangepaste fysieke hulp, sofrologen, ergonomen, etc.) bij aan het optimaliseren van de fysieke gezondheidstoestand en aan een adequate ontwikkeling van de woon- en werkomgeving van de werknemer.

Medisch: De medisch adviseur van Réhalto-WPO biedt de teams medisch inzicht voor een algemeen begrip van de gezondheidssituatie. Indien nodig en met instemming van de verzekerde kan hij contact opnemen met de medische dienst.

Voordelen:

Voor de verzekeraar:

Het evenwicht van de verzekering verbeteren door het financiële risico voor arbeidsongeschiktheid te verminderen en door de wiskundige voorziening voor ziekteverlof vrij te maken

Ondersteuningstool voor werknemers met ziekteverlof

Tool voor het voorkomen van arbeidsongeschiktheid en invaliditeit

Verbeterde klanttevredenheid en positief imago van de verzekeraar

 

Voor het bedrijf:

Hulp bij het organiseren van de terugkeer naar het werk van haar werknemers.

Invloed op de duur van werkonderbrekingen

Betere beheersing van verzuimkosten

 

Voor de werknemer:

Ondersteuning om:

op een positieve manier met zijn nieuwe gezondheidstoestand om te gaan

zich te mobiliseren om zijn evenwicht te herwinnen en voldoende autonomie te bereiken om over zijn toekomst te beslissen

succesvol het werk te hervatten

WordPress Video Lightbox